trường đại học sài gòn

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

PRESCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM 2018-2019

|

Thời gian: từ ngày 17/10 đến 17h ngày 24/10/2018

Hình thức: gửi danh sách theo mẫu (TẢI MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ) về email khoa GDMN (khoagiaoducmamnon.sgu@gmail.com)

LƯU Ý:

- BTC chỉ chấp nhận danh sách đăng ký đủ số lượng thành viên tham dự và có đầy đủ thông tin của các thành viên.

- 9h ngày 25/10/2018, BTC thông báo danh sách đăng ký chính thức (SV xem mã nhóm và Số báo danh để tham gia vòng loại)

- Lúc 21h đến 21h30 ngày 26/10, BTC tổ chức thi thử trực tuyến (không tính điểm)

SV LƯU Ý THỰC HIỆN THEO ĐÚNG YÊU CẦU CỦA BAN TỔ CHỨC.

                                                                                                                     BAN TỔ CHỨC


Bài cùng chuyên mục: