trường đại học sài gòn

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

PRESCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên chính quy HỌC KÌ 1 (2018-2019)

|

CVHT và lớp trưởng vui lòng triển khai họp lớp và cho sinh viện tự đánh giá điểm rèn luyện theo thông báo của nhà trường. LỚP TRƯỞNG TỔNG HỢP TRƯỚC NGÀỲ 20/2/2019

Sau khi có điểm học tập tại trang web của phòng đào tạo, CỐ VẤN HỌC TẬP, LỚP TRƯỞNG VÀ BÍ THƯ THAM DỰ HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN CẤP KHOA VÀO LÚC 8H NGÀY 21/2/2019 TẠI PHÒNG 2.A005 (NHẬN CÁC DANH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN HỘI, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, DS SV VI PHẠM QUY CHẾ TỪ VPK VÀ CHẤM ĐIỂM TỪNG CÁ NHÂN.)

Vì tính chất quan trọng đề nghị các lớp tham gia đầy đủ thành phần và đúng giờ.
Các lớp không tham dự theo thông báo sẽ tự chịu trách nhiệm về kết quả rèn luyện của SV trong lớp.
Trân trọng.
DOC050119 1
DOC050119 2

Bài cùng chuyên mục: