trường đại học sài gòn

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

PRESCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Chức năng - Định hướng

|

Các lĩnh vực đào tạo:

– Đào tạo giáo viên mầm non

– Bồi dưỡng nâng chuẩn cho các giáo viên mầm non

– Nghiệp vụ sư phạm: Cô nuôi dạy trẻ, Chủ trường, Cấp dưỡng

* Các hệ đào tạo chính qui:

– Hệ Đại học chính qui : (tốt nghiệp lớp 12; học 4 năm)

– Hệ Cao đẳng chính qui: (tốt nghiệp lớp 12; học 3 năm)

– Liên thông Cao đẳng lên Đại học (tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non, hệ chính quy; học 1.5 năm)

* Các hệ đào tạo ngoài chính qui (vừa làm vừa học, ngắn hạn):

– Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng VLVH (tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non; học 1,5 năm).

– Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học VLVH (tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non; học 2 năm)

– Cao đẳng vừa làm vừa học (tốt nghiệp lớp 12; học 3,5 năm)

– Đại học vừa làm vừa học (tốt nghiệp lớp 12; học 4,5 năm)

– Bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ: nghiệp vụ nuôi dạy trẻ (học 6 tháng), nghiệp vụ chuyên môn quản lý trường mầm non dân lập, tư thục, nhóm trẻ gia đình (học 6 tháng); nghiệp vụ cấp dưỡng (học 4 tháng).

* Định hướng:

Trong những năm tới Khoa sẽ:

– Tổ chức tốt công tác xây dựng chương trình khung và chương trình chi tiết theo hệ thống đào tạo tín chỉ dưới sự chỉ đạo của trường.

– Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong giáo viên và sinh viên, đặc biệt là giảng viên trẻ.

– Tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm với các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non trong và ngoài nước.

– Tạo mọi điều kiện cho giảng viên trẻ học tập nâng cao trình độ.

– Đẩy mạnh hoạt động của các tổ bộ môn cùng hoạt động Đoàn Hội.