trường đại học sài gòn

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

PRESCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

BAN CHỦ NHIỆM KHOA QUA CÁC THỚI KÌ

|

  • Giai đoạn 2007 - 2016

TS. Trần Thị Phương - Trưởng khoa Giáo dục Mầm non

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Trưởng khoa Giáo dục Mầm non

  • Giai đoạn 2016 đến nay

TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao - Trưởng khoa Giáo dục Mầm non

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Trưởng khoa Giáo dục Mầm non

 

co dao

 TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao

Co Ngoc

 ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc