trường đại học sài gòn

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

PRESCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Chuyên đề “Sinh viên thời hội nhập quốc tế, bạn cần gì?”

|

CHUYÊN ĐỀ “Sinh viên thời hội nhập quốc tế, bạn cần gì?”

Thời gian: 15g30 Thứ 4 ngày 07/06/2017 (Sau chương trình hội thảo)

Địa điểm: Số 20 đường Ngô Thời Nhiệm, Quận 3

Diễn giả: Nguyễn Thanh Tùng – CEO hệ thống trường Pathway Tuệ Đức

Đối tượng: Sinh viên khoa mầm non