trường đại học sài gòn

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

PRESCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Thông báo về việc tra cứu lịch thi HK2 và học kỳ phụ năm học 2020-2021 (theo hình thức trực tuyến)

|

THÔNG BÁO. 

Về việc tra cứu lịch thi HK2 và học kỳ phụ năm học 2020-2021 (theo hình thức trực tuyến)                                                    

Hiện nay, PĐT đã cập nhật thông tin sinh viên theo phòng thi. Đề nghị SV khoa GDMN tra cứu và rà soát môn thi, phòng thi tại trang http://tracuulichthi.sgu.edu.vn/. 
Mọi trường hợp yêu cầu điều chỉnh, SV phản hồi gửi về mail của phòng đào. Phòng Đào tạo đã bố trí cán bộ trực mail xử lý!                           
Lưu ý: SV phản hồi trong ngày 14 và 15 tháng 8 (tức T7, CN tuần này).
Trân trọng!

Bài cùng chuyên mục: