trường đại học sài gòn

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

PRESCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Kế hoạch tổ chức hội thi "Nghiệp vụ sư phạm Khoa Giáo dục Mầm non - năm học 2017-2018"

|

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

________________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2017

­

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi “Nghiệp vụ sư phạm Khoa Giáo dục Mầm non –

Năm 2017”

_______

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

- Rèn luyện ý thức nghề nghiệp, kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng cũng như nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên đang theo học ngành Sư phạm nói chung và ngành Giáo dục mầm non nói riêng;

- Tạo sân chơi chuyên môn bổ ích, lành mạnh và lý thú; đồng thời kích thích khả năng học hỏi, sáng tạo và tinh thần thi đua cho sinh viên.

- Là diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp giữa giảng viên và sinh viên cũng như giữa sinh viên với nhau.

2. Yêu cầu

- Nội dung và hình thức thi gắn liền với chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm nói chung và chuyên môn Ngành Giáo dục Mầm non nói riêng.

- Đảm bảo tiến độ thực hiện, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

  1. Vòng loại: -     Dự kiến 07h00 ngày 14/01/2018 (Chủ nhật).

-        Tại cơ sở 2 trường Đại học Sài Gòn.

  1. Vòng bán kết: - Dự kiến 07h00 ngày 21/01/2018 (Chủ nhật).

-        Tại cơ sở 2 trường Đại học Sài Gòn.

  1. Vòng chung kết: - Dự kiến 08h00 ngày 28/01/2018 (Chủ nhật)

-        Tại Hội trường A – Cơ sở chính trường Đại học Sài Gòn

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Tất cả sinh viên khoa Giáo dục Mầm non (hệ Cao đẳng – Đại học chính quy + VLVH).

IV. NỘI DUNG THỂ LỆ CUỘC THI (Văn bản kèm theo)

 V. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

(Tải mẫu đăng ký tại đây)

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- Giải thưởng cho hội thi:

  • 01 giải nhất:                    Giấy khen + giấy chứng nhận (cá nhân) + 1.500.000đ.
  • 01 giải nhì:           Giấy khen + giấy chứng nhận (cá nhân) + 1.000.000đ.
  • 01 giải ba:             Giấy khen + giấy chứng nhận (cá nhân) + 800.000đ.
  • 01 giải khuyến khích: Giấy khen + giấy chứng nhận (cá nhân) + 500.000đ.

- Giải hùng biện:

  • 01 giải “Đại sứ sư phạm”: Giấy khen + 200.000đ.

- Giải cổ động viên:

  • 01 giải bằng hiện vật trị giá 200.000đ.

VII. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC

1. Ban Chỉ đạo

- TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao     - Trưởng Khoa Giáo dục Mầm non;

- ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc   - Phó Trưởng Khoa Giáo dục Mầm non;

                                              

2. Ban Tổ chức

- ThS. Đặng Thu Hiền              - Giảng viên/ Trợ lý NCKH    - Trưởng ban;

- ThS. Trần Thị Tâm Minh        - Giảng viên/ Trợ lý Đào tạo   - Phó ban;

- ThS. Nguyễn Phương Thảo     - Giảng viên/ Trợ lý VTM      - Phó ban;

- ThS. Trần Hồng Như Lệ         - Giảng viên                          - Thành viên;

- ThS. Đào Việt Cường             - Giảng viên                          - Thành viên;

- ThS. Tống Thị Khánh An       - Giảng viên                          - Thành viên;

- Cô Nguyễn Thị Huyền Anh    - Chuyên viên                        - Thành viên.

3. Ban Cộng tác

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Trang   - Bí thư Đoàn khoa                - Trưởng ban;

Và các ủy viên BCH Đoàn – Hội khoa, các thành viên Câu lạc bộ Cộng tác viên khoa Giáo dục Mầm non.

4. Phân công nhiệm vụ

4.1. Đối với Ban Tổ chức và Ban Cộng tác

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi, dự trù kinh phí.

- Xây dựng nội dung, cấu trúc đề thi và hình thức phù hợp.

- Tuyên truyền, phát động hội thi đến tất cả sinh viên khoa Giáo dục Mầm non; hỗ trợ kinh phí cho các đội tham gia dự thi (nếu có).

- Thành lập Ban Giám khảo.

- Tổ chức hội thi đúng tiến độ và theo kế hoạch đã xây dựng.

4.2. Đối với sinh viên khoa Giáo dục Mầm non

- Đăng ký tham gia hội thi theo đúng quy định của Ban Tổ chức.

- Nhận kinh phí hỗ trợ từ Ban Tổ chức (nếu có), tự chuẩn bị vật dụng và trang phục theo quy định để tham gia hội thi.

- Tham gia dự thi đúng thành phần với tinh thần trung thực, giao lưu cởi mở, có đầu tư cho nội dung dự thi.

- Chấp hành nghiêm chỉnh hướng dẫn, chỉ đạo từ Ban Tổ chức hội thi.

VIII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Từ 09/11/2017 – 27/12/2017: Xây dựng kế hoạch, thể lệ dự thi, dự trù kinh phí; trình Ban Chủ nhiệm khoa duyệt; triển khai đến các lớp.

- Từ 28/12/2017 – 10/01/2018: Các lớp đăng ký dự thi; tập luyện cho các nội dung thi; triển khai công tác chuẩn bị cho hội thi

- Ngày 15/01/2018 –  28/01/2018 : Tổ chức hội thi.

- Ngày 29/01/2018: Họp rút kinh nghiệm (Ban Tổ chức và Lớp trưởng các lớp).

DUYỆT CỦA BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

ThS. Đặng Thu Hiền

Nơi nhận:

- Chi ủy – BCN khoa (để báo cáo);

- Các Trưởng bộ môn (để thông tin, thực hiện);

- Các lớp + CVHT(để thực hiện);

- Lưu VP.

            


Bài cùng chuyên mục: