trường đại học sài gòn

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

PRESCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

THÔNG BÁO VÊ VIỆC TỔ CHỨC THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2018-2019

|

     Căn cứ biên chế năm học 2018 – 2019 của trường đại học Sài Gòn thời gian kết thúc các hoạt động học tập của sinh viên vào học kỳ I (2018 – 2019) là ngày 22/12/2018, thời gian tổ chức thi học kỳ I cho toàn trường sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 24/12/2018 đến hết ngày 12/01/2019. Để đảm bảo tổ chức tốt cho kỳ thi học kỳ, Ban lãnh đạo Khoa Giáo dục Mầm non kính đề nghị các giảng viên của Khoa thực hiện một số công tác sau:

1. Nộp điểm quá trình

a. Cách làm điểm quá trình

v  Hệ chính quy:

  • Cột (1), cột (2), cột (3): vào điểm theo đúng hệ số trong đề cương chi tiết. Điểm số có thể là 01 số thập phân.
  • Cột (4): Điểm quá trình: là điểm trung bình của các điểm bộ phận cột (1),(2),(3). Điểm số là số nguyên

v  Hệ vừa làm vừa học

Cách làm như hệ chính quy. Nhưng kèm theo bảng điểm quá trình, quý thầy/cô cần lập danh sách các sinh viên bị cấm thi (do vắng quá 20% số tiết hoặc không hoàn tất các bài kiểm tra)

Lưu ý:

-      Từ khóa 15 trở về trước làm theo đề cương chu kỳ 2012 – 2016, từ khóa 16 làm theo đề cương chu kỳ 2016 – 2020

-      Khóa 17 và 18 hệ VLVH không có cấm thi vì sinh viên học theo hệ tín chỉ.

b. Thời gian nộp bảng ghi điểm

Từ ngày 17/12/2017 đến ngày 22/12/2017 các giảng viên hoàn tất điểm quá trình của các lớp hệ chính quy và các lớp hệ vừa làm vừa học – kèm danh sách cấm thi gửi về văn phòng khoa (chuyên viên Nguyễn Thị Huyền Anh)

Lưu ý: Bảng điểm đã có đầy đủ chữ ký của giảng viên và trưởng bộ môn.

 

2. Ra đề thi học phần

a. Hệ chính quy

-     Mỗi học phần nộp 2 đề thi và 2 đáp án.

-     Đối với các học phần có từ 2 giảng viên cùng dạy 1 hệ trở lên cần có sự thống nhất đề giữa các giảng viên để thống nhất nội dung thi cho sinh viên các lớp.

-     Các giảng viên ghi rõ: sinh viên có được sử dụng tài liệu tham khảo hay không; thời gian làm bài: theo đúng đề cương chi tiết môn học (Từ khóa 15 trở về trước làm theo đề cương chu kỳ 2012 – 2016, từ khóa 16 về sau làm theo đề cương chu kỳ 2016 – 2020)

b. Hệ vừa làm vừa học (Đại học VLVH khóa 15)

-     Mỗi học phần của mỗi hệ nộp 3 đề thi và 3 đáp án.

-     Cách thức ra đề như chính quy.

3. Thời gian nộp đề

-     Hạn cuối nộp đề thi: từ ngày 10/12/2018 đến ngày 15/12/2018

-     Ban duyệt đề sẽ duyệt đề thi tất cả các học phần chuyên ngành từ ngày 20/12/2018.

-     Các đề thi đã được ký duyệt cần được niêm phong đúng quy định.

-     Các giảng viên gửi đề thi trực tiếp về bộ phận phụ trách của văn phòng Khoa (chuyên viên Nguyễn Thị Huyền Anh)

4. Công tác chấm thi

-     Giảng viên nhận bài thi đã được đánh mã số và cắt phách từ bộ phận tổ chức thi.

-     Cán bộ chấm thi 2 theo bảng phân công của Lãnh đạo Khoa và tổ bộ môn.

-     Giảng viên thực hiện chấm bài thi, rải điểm bộ phận, hoàn tất các biên bản đúng quy định và trả lại bài thi sau 7 ngày (Kể từ ngày nhận bài thi)

-     Lưu ý: Khi giao – nhận bài thi cần ký xác nhận đầy đủ.

5. Công tác coi thi

-     Công tác coi thi là trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn thể cán bộ - giảng viên, kính mong quý thầy cô thực hiện công tác coi thi đúng quy định của Khoa.

TRƯỞNG KHOA
(đã ký)
TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao