trường đại học sài gòn

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

PRESCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

BAN CHỦ NHIỆM KHOA QUA CÁC THỜI KÌ

|

  • Giai đoạn 2019 đến nay

TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao - Trưởng khoa Giáo dục Mầm non

ThS. NCS. Trần Thị Tâm Minh - Phó trưởng khoa Giáo dục mầm non

co dao

 TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao

  • Giai đoạn 2016 đến 2019

TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao - Trưởng khoa Giáo dục Mầm non

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó trưởng khoa Giáo dục mầm non

 

co dao

 TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao

Co Ngoc

 ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

  • Giai đoạn 2007-2016

TS. Trần Thị Phương - Trưởng khoa Giáo dục Mầm non

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó trưởng khoa Giáo dục mầm non