trường đại học sài gòn

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

PRESCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Thông báo v/v phân công cán bộ coi thi Học kì 1 năm học 2017-2018

|

Cán bộ - Giảng viên vui lòng xem danh sách phân công cán bộ tại bảng thông báo văn phòng khoa. 

Mọi thay đổi và điều chỉnh về danh sách coi thi vui lòng liên hệ trực tiếp Trưởng khoa GDMN.

Trân trọng.