trường đại học sài gòn

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

PRESCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Thông báo về việc đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm học 2018-2019

|

Thông báo từ phòng QLKH về việc đăng kí đề tài năm học 2018 - 2019.
Các thầy/cô xem xét lại đề tài đã thống nhất để làm Thuyết minh đề tài NCKH.
Hạn chót nộp thuyết minh đề tài cấp Trường và cấp Khoa là 25.1.18 (Thầy cô đăng kí đề tài NCKH cấp khoa vẫn phải thực hiện Thuyết minh đề tài)
Thầy/cô nộp thuyết minh đề tài cho Trợ lý khoa học (Đăng Hiền) gồm: 1 bản in có đầy đủ chữ ký của chủ nhiệm và thành viên thực hiện đề tài; 1 bản file qua hộp mail: dangthuhien2807@gmail.com
 
 
Page0001
Page0002